KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2001

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie status
1/2001

1 lutego 2001 r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2001 dla pracowników obsługi i robotników płatnych godzinowo

wygasło
2/2001

21 lutego 2001 r.

wydawanie zaświadczeń dla ZUS dla celów emerytalno-rentowych

obowiązuje
3/2001

26 lutego 2001 r.

przekształcenia Katedry Chemizacji Produkcji Rolniczej, Wydział Ekonomii

wygasło
4/2001

26 lutego 2001 r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych

uchylone ZR 31/2001
5/2001

19 marca 2001 r.

dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe

uchylone ZR 8/2003, znowelizowane ZR 38/2001
6/2001

23 marca 2001 r.

zwrotu książek i czasopism wypożyczanych w Bibliotece Głównej

obowiązuje, znowelizowane ZR 6/2005
7/2001

26 marca 2001 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
8/2001
30 marca 2001r
ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Uczelni"

uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 28/2001, ZR 1/2003, ZR 20/2003, ZR 28/2004, ZR 15/2005, ZR 12, 19/2006
9/OC/2001
9 kwietnia 2001r
obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony

obowiązuje
10/2001

19 marca 2001 r.

zamieszczania informacji na stronach internetowych (www) Akademii

uchylone ZR 4/2005
11/2001

9 maja 2001 r.

odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2001/2002

wygasło
12/OC/2001
9 maja 2001r
realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej

uchylony ZR 64/OC/2013
13/2001

9 maja 2001 r.

ustalania listy przedmiotów do wyboru na "Maturze 2002" uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia w Akademii w roku akademickim 2002/2003

wygasło
14/2001

14 maja 2001 r.

ustalania wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2001/2002

wygasło
15/2001

30 maja 2001 r.

ustalania dni wolnych od pracy w roku 2001 dla pracowników obsługi i robotników płatnych godzinowo

wygasło
16/2001

11 czerwca 2001 r.

zmiany nazwy Zakładu Filozofii Przyrody i Klutury Wsi, Wydział Leśny

obowiązuje
17/2001

11 czerwca 2001 r.

przekształcenia Zakładu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej. Wydział Technologii Żywności

obowiązuje
18/2001

11 czerwca 2001 r.

nowelizacji "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentomAkademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 30/2004, Znowelizowane ZR 24/2001
19/2001

10 lipca 2001 r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2001/2002

wygasło
20/2001

19 lipca 2001 r.

realizacji zadań związanych ze zniesieniem Wydziału Ekonomii

obowiązuje
21/2001

20 lipca 2001 r.

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

uchylone ZR 13/2009
22/OC/2001
23 lipca 2001r
ochrony informacjiniejawnych, wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz sposobu oznaczania, przyjmowania, przywożenia i wydawania materiałów i dokumentów niejawnych

uchylone obowiązującym ZR 4/OC/2012 (częściowo uchylone ZR 21/OC/2006), znowelizowane ZR 40/OC/2001, ZR 20/OC/2006
23/2001

26 lipca 2001 r.

wprowadzenia systemu kształtowania i kontroli jakości nauczania w AR

obowiązuje
24/2001

8 października 2001 r.

nowelizaji "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 30/2004
25/2001

29 października 2001 r.

przekształcenia Zakładu Hodowli Zwierząt Futerkowych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
26/2001

29 października 2001 r.

przekształcenia Zakładu Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności

obowiązuje
27/2001

8 listopada 2001 r.

bezpieczeństwa i higieny pracy studentów AR

uchylone ZR 70/2015
28/2001

27 listopada 2001 r.

wprowadzenie zmian w "Regulaminie Organizacyjnym AR"

uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 20/2003, ZR 28/2004, ZR 15/2005, ZR 12, 19/2006
29/2001

27 listopada 2001 r.

nowelizacja "Regulaminu korzystania z parkingu AR usytuowanego przy al. Mickiewicza 21" wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora Nr 8/99 z dnia 9 marca 1999r.

uchylone ZR 7/2004
30/2001

numer pominięty

31/2001

30 lipca 2001 r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych

obowiązuje
32/2001

30 listopada 2001 r.

regulaminów organizacyjnych stacji doświadczalnych i zakładów doświadczalnych

obowiązuje
33/2001

17 grudnia 2001 r.

zmiany nazwy Wydziału Rolniczego

obowiązuje
34/2001

17 grudnia 2001 r.

przekształcenia Zakładu Użytkowania Lasu i Drewna, Wydział Leśny

obowiązuje
35/2001

19 grudnia 2001 r.

oddawania w najem pomieszczeń i ruchomości oraz dzierżawę gruntów

uchylone ZR 16/2008, znowelizowane ZR 21/2005
36/2001

19 grudnia 2001 r.

zregulaminu rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003

wygasło
37/2001

20 grudnia 2001 r.

ustalenia rozkładu czasu pracy w 2002 roku dla pracowników obsługi i robotników płatnych godzinowo

wygasło
38/2001

21 grudnia 2001 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 5/2001 z dnia 19 marca 2001r. dot. dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe

uchylone ZR 8/2003
39/2001

30 grudnia 2001 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 34/96 z dnia 26 listopada 1996r. dot. posiłków profilaktycznych i napojów

uchylone ZR 7/2009
40/OC/2001

31 grudnia 2001 r.

wprowadzenia zmian w "Instrukcji w sprawie stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych" stanowiącej załącznik do Zarządzenia 22/OC/2001 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 23 lipca 2001

uchylone obowiązującym ZR 4/OC/2012 (częściowo uchylone ZR 21/OC/2006), znowelizowane ZR 40/OC/2001, ZR 20/OC/2006
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies