KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2000

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie status
1/2000

26 stycznia 2000r.

dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe

obowiązuje
2/2000

7 lutego 2000r.

stacji doświadczalnych funkcjonujących na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt powołanych Zarządzeniem Rektora Nr 18/94 z dnia 1 lipca 1994 roku

obowiązuje
3/2000

21 lutego 2000r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych

uchylone ZR 4/2001
4/2000

29 lutego 2000r.

przekształcenia Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Wydział Rolniczy

obowiązuje
5/2000

29 lutego 2000r.

odpłatności za przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowanie o tytuł osób nie będących pracownikami Akademii oraz odpłatności za recenzje

uchylony ZR 34/2013
6/2000

28 kwietnia 2000r.

przekształcenie Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
7/2000

8 maja 2000r.

limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2000/2001

wygasło
8/2000

28 kwietnia 2000r.

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 26/2007
9/2000

18 maja 2000r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2000/2001

wygasło
10/2000

14 czerwca 2000r.

zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach z monitorem ekranowym

uchylone ZR 11/2009
11/2000

26 czerwca 2000r.

opłat za wydawanie studentom i absolwentom Akademii dokumentów związanych z przebiegiem studiów

uchylone ZR 16/2005
12/2000

30 czerwca 2000r.

przekształceń "Zakładu Gleboznawstwa Leśnego" oraz "Zakładu Klimatologii Leśnej", Wydział Leśny

obowiązuje
13/2000

30 czerwca 2000r.

przekształcenia Zakładu Chemizacji Produkcji Rolniczej, Wydział Ekonomii

obowiązuje
14/2000

30 czerwca 2000 r.

przekształceń w strukturze organizacyjnej Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa

obowiązuje
15/2000

10 lipca 2000r.

wysokości opłaty za studia zaoczne w roku akademickim 2000/2001

wygasło
16/2000

10 lipca 2000r.

odpłatności za powtarzanie przedmiotu na studiach zaocznych

uchylone ZR 11/2001
17/2000

10 lipca 2000r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżenia oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2000/2001

wygasło, znowelizowane ZR 26/2000
18/2000

numeracja pominięta

19/2000

21 lipca 2000r.

zasad funkcjonowania stołówki uczelnianej w Krakowie

uchylone ZR 27/2004
20/2000

19 lipca 2000r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
21/2000

31 lipca 2000r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
22/2000

31 lipca 2000r.

wejście w życie "Regulaminu Studium Języków Obcych"

obowiązuje
23/2000

31 lipca 2000r.

wejście w życie "Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego"

obowiązuje
24/2000

8 października 2000r.

uzupełnienia Zarządzenia Rektora Nr 27/99 z dnia 8.10.1999r. o dodatkowe postanowienia w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych

obowiązuje
25/2000

27 września 2000r.

nowelizacji "Regulaminu przyzanwania pomocy materialenj studentom AR"

uchylone ZR 30/2004
26/2000

27 września 2000r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 17/2000 z dnia 10.07.2000r. Dotyczącego wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżenia oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademicikm 2000/2001

wygasło
27/2000

20 października 2000r.

opłat za wydawanie studentom oraz absolwentom Akademii dokumentów związanych z przebiegiem studiów

uchylone ZR 16/2005
28/OC/2000
20 października 2000r.

przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej nt. "Ewakuacja ludzi z obiektu zagrożonego toksycznymi środkami przemysłowymi"

29/2000

30 października 2000r.

opuszczenia przez jednostki organizacyjne Kierunku "Geodezji i Kartografia" (WIŚiG) pomieszczeń w budynku przy ul. Królewskiej 6 i zasiedlenia pomieszczeń w budynku w Mydlnikach ul. Balicka 253A

obowiązuje
30/2000

30 października 2000r.

przekształcenia Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi, Wydział Rolniczy

obowiązuje
31/2000

27 listopada 2000r.

regulaminu rekrutacji na studia w roku akademickim 2001/2002

wygasło
32/2000

28 listopada 2000r.

zasad korzystania z niestrzeżonego, zamkniętego parkingu usytuowanego w obrębie budynku przy ul. Balickiej 253A (WIŚiG)

uchylone ZR 7/2004
33/2000

28 listopada 2000r.

przekształcenia Zakładu Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizację, WIŚiG

obowiązuje
34/2000

12 grudnia 2000r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
35/2000

15 grudnia 2000r.

wejście w życie znowelizowanego "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"

uchylone ZR 7/2005, znowelizowane ZR 10/2002
36/2000

15 grudnia 2000r.

wprowadzenia "Instrukcji kancelaryjnej", "Jednolitego rzeczowego wykazu akt" i "Instrukcji archiwalnej"

uchylony ZR nr 24/2011
37/2000

21 grudnia 2000r.

wejście w życie "Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje, znowelizowane ZR 14/2003, ZR 25/2004, ZR 6/2006, ZR 33/2010, ZR 19/2011, ZR 8/2012
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies