KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komunikaty Rektora 2015

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie
1/2015

22 kwietnia 2015

vacatio legis w stosowaniu zapisów Statutu Uczelni w zakresie wymogów zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowisku adiunkta lub asystenta

2/2015

3 czerwca 2015

ustalenia wysokości stawek minimalnych nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2015

3/2015

22 września 2015

zmiany wzorów umów o dzieło i umów zlecenie

4/2015

25 listopada 2015

wykorzystania zakupionej aparatury badawczej i dydaktycznej, wyposażenia laboratoryjnego oraz nowo powstałych budynków i wyremontowanych pomieszczeń finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych umów zawierających klauzulę o zakazie wykorzystywania ich do celów komercyjnych (dalej:projekty).

5/2015

7 grudnia 2015

wynagradzania za wykonywanie czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniau habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

6/2015

16 grudnia 2015

motywacyjnego wynagrodzenia uzupełniającego w 2016 roku

7/2015

31 grudnia 2015

wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnej oraz kierowania i sprawowania opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies