KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Klub ARKA

Rada Programowa Klubu Studenckiego „Arka” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to organ doradczy i opiniodawczy powołany przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR, zajmujący się przygotowaniem i realizacją wydarzeń kulturowych odbywających się przede wszystkim w Klubie Studenckim "Arka".

 

W skład Rady Programowej wchodzą po jednym studencie z każdego wydziału, dwóch wskazanych przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni oraz Kierownik Klubu.

 

Kontakt e-mail: arka@ur.krakow.pl

Pracownik naukowy dr hab. Jerzy Skrzyszewski,

Pracownik naukowy prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech,

Kierownik ds. Kultury  mgr inż. Robert Łoś,

Skład Rady Programowej:

Przewodniczący:
Paweł Pikul
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

Członkowie:
Patrycja Babiarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kinga Hoszek
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Agnieszka Pałys
Wydział Technologii Żywnści

Daniel Drab
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Tymoteusz Nowicki
Wydział Leśny

Sylwia Wrona
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego w Krakowie 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 50, tel. 12 662 51 83, fax. 12 662 53 25, 2009-2014    
Redaktor    Polityka cookies