KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Klub ARKA

Galeria

MajKwiecieńMarzec
GrudzieńListopadPaździernikMaj
Listopad
Maj 2016
Wyjazd z Klubem PodróżnikaWilno - Troki - Kowno »SHOW TIME KARAOKE 2016 »
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego w Krakowie 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 50, tel. 12 662 51 83, fax. 12 662 53 25, 2009-2014    
Redaktor    Polityka cookies