KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2003

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie status
1/2003

31 stycznia 2003r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 20/2003, ZR 28/2004, ZR 15/2005, ZR 12, 19/2006
2/2003

11 lutego 2003r.

przekształcenia Zakładu Jazdy Konnej, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
3/2003

11 lutego 2003r.

zasad funkcjonowania w domach studenckich wydzielonych miejsc przeznaczonych do czasowego zakwaterowania pracowników i doktorantów AR

obowiązuje
4/2003

21 lutego 2003r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych

uchylone ZR 23/2005, znowelizowane ZR 1/2004
5/OC/2003

19 marca 2003r.

obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2003 roku

uchylone ZR 3/OC/2004
6/2003

19 marca 2003r.

wdrożenie Uczelnianego Planu Kont

7/2003

31 marca 2003r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Ogrodniczym

obowiązuje
8/2003

9 kwietnia 2003r.

uznania warunków występujących na niektórych stanowiskach pracy w Uczelni za szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz wypłacania dodatków z tego tytułu

obowiązuje
9/2003

9 kwietnia 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
10/2003

24 kwietnia 2003r.

dni wolnych od pracy

wygasło
11/2003

7 maja 2003r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2003/2004

wygasło
12/2003

20 maja 2003r.

wdrożenia Regulaminu Wydawnictwa AR

obowiązuje
13/2003

22 maja 2003r.

utworzenia Międzywydziałowego Studium Biotechnologii AR

uchylony ZR 70/2013, znowelizowany ZR 27/2010, ZR30/2012
14/2003

4 czerwca 2003r.

zmiany w Regulaminie wewnętrznej gospodarki finansowej AR

obowiązuje
15/2003

17 czerwca 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
16/2003

7 lipca 2003r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżenia oraz zasad ustalania godzin oblicezniowych w roku akademickim 2003/2004

wygasło
17/2003

7 lipca 2003r.

odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2003/2004

wygasło
18/2003

8 lipca 2003r.

nowelizacji Regulaminu Rektorskiego Funduszu Stypendialnego AR

uchylone ZR 23/2008, znowelizowane ZR 26/2006
19/2003

31 lipca 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
20/2003

8 września 2003r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR

uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 28/2004, ZR 15/2005, ZR 12, 19/200
21/OC/2003

12 listopada 2003r.

realizcji programu przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 3/OC/2003
22/2003

1 grudnia 2003r.

regulaminu rekrutacji na studia w roku akademickim 2004/2005

wygasło
23/2003

1 grudnia 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
24/2003

22 grudnia 2003r.

zawierania umów z partnerami zagranicznymi

obowiązuje
25/2003

22 grudnia 2003r.

wykonania Uchwały Senatu Nr 73/2003 z dnia 28 listopada 2003r. dotyczącej podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudniena

obowiązuje
26/2003

31 grudnia 2003r.

ustalania zakładowych norm ubytków naturalnych płodów rolnych i ryb dla potrzeb Akademii Rolniczej

obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies